Zasady bezpiecznego magazynowania substancji chemicznych

Przygotowanie miejsca do składowania substancji chemicznych wymaga zapoznania się z przepisami regulującymi te kwestie oraz ścisłego przestrzegania zawartych w nich wymogów. Istotne jest zarówno właściwe przygotowanie budynku, jak i samych zbiorników na składowane substancje, a także przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego obchodzenia się ze składowanymi materiałami.

Zbiorniki na chemiklalia
Zbiorniki na chemikalia

Składowanie substancji chemicznych zawsze wiąże się z ryzykiem skażenia środowiska i szkodliwego oddziaływania na zdrowie znajdujących się w pobliżu ludzi. W przypadku niektórych substancji chemicznych i ich mieszanin dodatkowo pojawia się zagrożenie pożarem, a nawet wybuchem. Dlatego projektowanie magazynu na chemikalia musi być poprzedzone dokładną analizą właściwości substancji oraz odpowiednim doborem środków bezpieczeństwa.

„Na bezpieczeństwo przechowywania substancji chemicznych wpływa wiele czynników. Oprócz właściwości samych substancji istotną rolę odgrywają warunki składowania, wykonanie pomieszczeń magazynowych, a także stosowanie właściwych zbiorników oraz przestrzeganie dopuszczalnych ilości przechowywanych w nich materiałów” – mówi ekspert z przedsiębiorstwa MiM Mariusz Mańkowski.

Magazyn substancji chemicznych

Potencjalnie niebezpieczne substancje chemiczne należy przechowywać w budynkach jednokondygnacyjnych, wzniesionych z materiałów o odpowiedniej klasie odporności na ogień. Podłogi magazynów muszą być wytrzymałe na wysokie obciążenia, trwałe i łatwe w konserwacji, powinny też znajdować się w nich studzienki ściekowe do likwidacji zanieczyszczeń. Absolutnie konieczne jest stosowanie dobrze zaprojektowanego systemu wentylacyjnego.

Szczegółowe wymagania dla budynków magazynowych do składowania substancji chemicznych i niebezpiecznych reguluje szereg dokumentów, w tym m.in. Kodeks Pracy, rozporządzenie MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP, rozporządzenie MZ w sprawie BHP związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych i ustawa o ochronie przeciwpożarowej.

Zbiorniki do przechowywania substancji chemicznych

Najważniejsza zasadą bezpiecznego magazynowania substancji chemicznych jest wykorzystanie zbiorników przeznaczonych do tego celu i oznakowanych w języku polskim. Materiał, z którego wykonany jest zbiornik, nie może wchodzić w niebezpieczne reakcje z zawartością, ani ulegać uszkodzeniom w wyniku kontaktu ze składowaną substancją.

Zbiorniki muszą być wytrzymałe i szczelne, ale także posiadać dodatkowe zabezpieczenia  przed uszkodzeniami. W celu zapobiegania wydostawaniu się zawartości zbiornika na zewnątrz lub dostawania się do wnętrza zanieczyszczeń z otoczenia, należy stosować zbiorniki dwupłaszczowe. Szukając pojemników spełniających wszystkie te wymagania, warto zwrócić uwagę na zbiorniki Kingspan.

Oczywiście, sam zakup solidnych zbiorników na chemikalia nie jest wystarczający. Bardzo ważną kwestią jest sposób ich napełniania, który powinien uwzględniać możliwość rozszerzania się cieczy. Oznacza to, że podczas wypełniania wskazane jest pozostawienie odpowiedniej ilości wolnej przestrzeni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *