W jakich sytuacjach można zwolnić pracownika?

Kodeks pracy precyzuje, w jakich okolicznościach pracodawca może zwolnić pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Może być to związane z przyczynami po stronie przedsiębiorcy, ale również pracownika i zależnie od sytuacji współpraca może zakończyć się inaczej.

Zwolnienie dyscyplinarne
Zwolnienie dyscyplinarne

Pracodawca, który chce rozwiązać umowę ze swoim pracownikiem, może zrobić to na dwa sposoby, a mianowicie z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub dyscyplinarnie. Poniżej prezentujemy dokładne informacje o tym, jak przeprowadza się zwolnienie zależnie od okoliczności.

Rozwiązanie umowy z pracownikiem z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Tak najczęściej dochodzi do zwolnienia pracownika. W tym przypadku konieczne jest zachowanie okresu wypowiedzenia, który jest zależny od rodzaju umowy oraz od czasu pracy pracownika. W przypadku umowy na czas nieokreślony i zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia to 2 tygodnie, powyżej 6 miesięcy – 1 miesiąc. Gdy pracownik jest zatrudniony jest co najmniej 3 lata, jego okres wypowiedzenia to 3 miesiące.

Jeżeli umowa była zawarta na czas nieokreślony, powinno zawrzeć się w niej także przyczynę wypowiedzenia. Zwolnienie należy przekazać pracownikowi na piśmie.

Główne przyczyny zwolnień z wypowiedzeniem to:

  • redukcja zatrudnienia w firmie
  • likwidacja stanowiska pracy pracownika
  • częste i długie nieobecności w pracy
  • utrata zaufania do pracownika
  • bagatelizowanie czy naruszenie obowiązków

Zwolnienie dyscyplinarne

Do zwolnienia tego rodzaju może dojść tylko w wybranych przypadkach, a mianowicie przy ciężkim naruszeniu obowiązków pracowniczych, utracie uprawnień przez pracownika niezbędnych do pracy, także przy popełnieniu przez pracownika przestępstwa, co powoduje, że nie można prowadzić dalszej współpracy.

Pracodawcy chcący skonsultować się z fachowcami w sprawach zwolnień mogą skorzystać z oferty firmy SEKA, która specjalizuje się w branży BHP, PPOŻ, prawa pracy, ochrony środowiska, kadr i płac. Z pełną ofertą można zapoznać się na stronie pod adresem: Seka.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *