Jak prognozować kursy walut?

Kursy walut są niezwykle zmienne. Wpływa na to wiele różnorodnych czynników. Znając podstawowe z nich w pewnym stopniu można przewidzieć ruchy, jakie zajdą na rynku walutowym. Takie przewidywanie kursów walut poprzez posiłkowanie się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi nosi nazwę analizy fundamentalnej. Na co przede wszystkim warto zwracać uwagę?

Polityka krajowa

Ekonomiści mówią często, że kurs waluty jest barometrem kondycji gospodarczej danego kraju. Im gospodarka kraju, z którego wywodzi się waluta, jest silniejsza i stabilniejsza, tym większy jest popyt na tę walutę i jej cena idzie w górę. Dlatego na notowania walut mają wpływ między innymi tzw. czynniki makroekonomiczne. Do najważniejszych z nich należą: decyzje dotyczące stóp procentowych, inflacja, dynamika PKB oraz dane z rynku pracy (stopa bezrobocia).

Stopy procentowe wpływają na kurs walut w następujący sposób: ich podniesienie prowadzi zazwyczaj do wzrostu wartości waluty krajowej. Inwestorzy zagraniczni chętniej lokują swój kapitał w państwie oferującym wyższe oprocentowanie.

Jak wpływa na kursy walut inflacja? W przypadku jej wzrostu, dochodzi do podniesienia stóp procentowych, przy jej spadku stopy procentowe są obniżane. Wahania inflacji przyczyniają się pośrednio do zachowań inwestorów na rynku walutowym – gdy przekracza ona bezpieczny próg, wyprzedają oni lokalną walutę z obawy przed jej nadmiernym wzrostem i utratą siły nabywczej waluty.

Co z PKB, czyli Projektem Krajowym Brutto?

– „Wzrost PKB, produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, to ważny czynnik informujący o polepszającej się sytuacji gospodarczej kraju. Zachęca to inwestorów do zakupu waluty, staje się ona pożądana, więc jej cena wzrasta. Podobnie jest w przypadku bezrobocia. Niska stopa bezrobocia oznacza, że więcej ludzi pracuje, a więc więcej wydaje. Pieniądze napędzają w ten sposób gospodarkę, wzrasta produkcja i import. Podnosi się także wartość waluty”. – mówi nam ekspert z kantoru Cent z Wrocławia.

Wydarzenia międzynarodowe

Na to, co dzieje się na rynku walut, w bardzo dużym stopniu wpływa sytuacja polityczna w danym kraju. Posunięcia polityków wpływają na notowania walutowe i nawet najlepsza sytuacja gospodarcza kraju, nie zachęci inwestorów do lokowania w nim swoich inwestycji, jeśli jego rząd boryka się z negatywną opinią na arenie międzynarodowej.

Decyzje i oświadczenia najważniejszych głów państw, a nawet ich kontrowersyjne wypowiedzi także mogą powodować osłabienie waluty danego kraju. Dla przykładu warto przypomnieć takie wydarzenia, jak referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które wywoływało wiele emocji i powodowało ogromną zmienność kursu. Wszyscy – a zwłaszcza osoby posiadające kredyt we frankach szwajcarskich – pamiętamy także uwolnienie kursu franka w 2015 roku i ogromny wzrost jego ceny.

Podsumowując, jeśli chcemy spróbować swoich sił w prognozowaniu kursów walut, śledźmy bieżące wiadomości z kraju i ze świata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *