Działania EBC w czasie kryzysu

Kryzys gospodarczy, którego początki można dostrzec już w 2007 roku na podstawie napięć na rynkach pieniężnych, rozszerzając się na cały Świat, doprowadził do poważnych konsekwencji gospodarczych i rynkowych. Europejski Bank Centralny, po upadku w 2008 roku Lehman Brothers, dostrzegł gwałtowny spadek aktywności globalnej. Konieczne było podjęcie szybkich i zdecydowanych działań, jakie też zostały przez Europejski Bank Centralny zainicjowane.

EBC
Europejski Bank Centralny

Pierwszym krokiem było obniżenie stóp procentowych do niezwykle niskiego poziomu 1,0% w okresie od października 2008 do maja 2009 roku.

Podjęto także szereg niestandardowych działań. Miały one na celu wsparcie udzielania kredytów przez banki w strefie euro (program nisko oprocentowanych, trzyletnich pożyczek dla sektora bankowego) oraz program zakupu obligacji zabezpieczonych.

Innym, szeroko ocenianym działaniem EBC było QE (Quantitative Easing, czyli tzw. luzowanie ilościowe). Jest to zakup znacznych ilości papierów dłużnych państw strefy euro na rynku wtórnym, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost kursów obligacji a tym samym spadek ich rentowności.

Ponadto Europejski Bank Centralny dokonywał skupu obligacji państw strefy euro, najmocniej dotkniętych kryzysem. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej EBC, podjęte zdecydowane działania doprowadziły do znacznej poprawy płynności rynkowej i pomogły zmniejszyć ryzyko finansowania.

Działania Europejskiego Banku Centralnego spotkały się zarówno z pozytywnym odzewem jak i z krytycznymi opiniami. Szczególnie krytykowany był brak legitymizacji działania EBC w ramach polityki fiskalnej, zastrzeżonej dla władz państw członkowskich. EBC oświadczył, iż wszystkie podjęte niestandardowe działania były zgodne z ich misją i zadaniem, czyli między innymi utrzymaniem stabilności cen w strefie euro, a na celu miały pobudzenie gospodarki strefy euro.

Źródło:

  1. https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2010/html/sp100703.en.html
  2. http://www.nowapolitologia.pl/politologia/europeistyka/o-legitymacji-dzialan-europejskiego-banku-centralnego-w-czasie-kryzysu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *