Dlaczego walczy się z deflacją?

Bez wątpienia inflacja jest jednym z najczęściej cytowanym w mediach i prasie wskaźnikiem ekonomicznym. Zupełnie odwrotnie jest z deflacją, prawda? Możemy spytać, dlaczego tak jest, nie mniej odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. W zdecydowanej większości przypadków (można śmiało powiedzieć, że jest to wskaźnik bliski stu procentom) na świecie mamy do czynienia właśnie z inflacją, a nie z deflacją.

Zagrożenia związane z deflacją
Zagrożenia związane z deflacją

Oczywiście, w niektórych miesiącach część krajów przechodzi czysto teoretycznie przez deflacje, jest to jednak pseudo deflacja, gdyż powszechnie przyjęło się, że deflacją sensu stricte nazywamy stan jeśli gospodarka przez dwa kwartały z rzędu (czyli przez sześć miesięcy) ma ujemy przyrost cen. Taki właśnie stan nazywamy deflacją.

Deflacja jest bardzo groźna, można by spytać, dlaczego? Ponieważ może wiązać się ze znacznym ograniczeniem wydatków konsumpcyjnych społeczeństwa. Teoretycznie spadanie cen, wydaje się porządanym zjawiskiem – mamy przecież więcej pieniędzy, co przy spadku cen sprawia, że pieniądz ma większą siłę nabywczą i możemy za tę samą kwotę nabyć więcej dóbr i usług. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że deflacja może doprowadzić do bardzo głębokiego kryzysu gospodarczego. Jeśli planujemy nabyć dosyć kosztowną rzecz (na przykład samochód), a jego cena z miesiąca na miesiąc spada, to większość konsumentów dojdzie do wniosku, żeby może jeszcze trochę poczekać.

Jeśli takie myślenie ma charakter masowy (co przy deflacji jest bardzo prawdopodobne), ludzie masowo zaprzestają nabywania dóbr, co z kolei powoduje coraz to większe gromadzenie zapasów w firmach, tak więc istnieje duże prawdopodobieństwo że firmy wobec drastycznego wzrostu zapasów w magazynach ograniczą produkcje, a co za tym idzie zatrudnienie. Taki stan rzeczy może prowadzić do kryzysu gospodarczego i masowego bezrobocia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *