Czynniki bezpieczeństwa oraz czynniki niebezpieczne w środowisku pracy.

Wykonywanie wielu zawodów wiąże się ze szczególnym narażeniem na wpływ różnych czynników niebezpiecznych. Zagrożenia te mogą prowadzić do wypadku, którego konsekwencją może być trwała utrata zdrowia lub nawet śmierć pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest informowanie swoich podwładnych o występującym ryzyku. Wiąże się to z koniecznością organizacji szkoleń BHP, które zwiększą świadomość pracowników w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo oraz przeciwdziałanie wypadkom.

Czynniki biologiczne i chemiczne

Wyróżnić można biologiczne, chemiczne oraz fizyczne czynniki niebezpieczne, na które narażeni są pracownicy. Pod kątem ich występowania musi zostać sprawdzony każdy zakład pracy.

Do podstawowych zagrożeń biologicznych należą pasożyty i drobnoustroje komórkowe, którymi może zarazić się pracownik. Należy uwzględnić także określone substancje, wywołujące alergie, zakażenia czy zatrucia. Bezpieczeństwo w miejscu pracy obniżają także szkodliwe czynniki chemiczne. Należy do nich przede wszystkim styczność z substancjami o toksycznym charakterze. Niektóre z nich mogą zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwór, a także prowadzić do niepłodności pracownika.

Czynniki fizyczne

Czynniki fizyczne występują przede wszystkim na stanowiskach, które opierają się na pracy z prądem elektrycznym. Zagrożenie stanowią maszyny z ruchomymi i ostrymi elementami, obecne w większości hal produkcyjnych. Czynnikiem niebezpiecznym jest wysoka temperatura silników grzewczych, kotłów parowych czy pieców hutniczych. Fizyczne zagrożenie stwarza wysokość, na której realizowana jest część prac. Za czynnik tego typu uznać można również nierówne lub śliskie nawierzchnie. W wielu profesjach, pracownicy narażeni są ponadto na ciągły hałas lub działanie promieniotwórcze.

Analiza czynników niebezpiecznych

Dokładna analiza czynników niebezpiecznych musi być przeprowadzona w każdym zakładzie pracy. Pozwala to pracodawcy na wyszczególnienie aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas organizowania stanowisk pracy oraz realizowania szkoleń BHP. Udział w tego rodzaju szkoleniach jest obowiązkowy, dokonywany na koszt pracodawcy oraz przeprowadzany w godzinach pracy. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku, trzeba liczyć się z wysokimi karami, nakładanymi przez Państwową Inspekcję Pracy.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

W wiele profesjach, pracownicy zobowiązani są do noszenia specjalistycznej odzieży ochronnej oraz odpowiedniego obuwia. Wyposażenie finansowane jest na koszt pracodawcy. Zapewnienie pracownikom takiej ochrony jest obowiązkowe. Występowanie w danym środowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych musi być też uświadomione całemu personelowi. Czynniki te mogą się różnić w zależności od rodzaju stanowiska. Sposobem na większe bezpieczeństwo w miejscu pracy jest także zadbanie o prawidłową charakterystykę środowiska roboczego. Wszelkie potencjalnie niebezpieczne maszyny, substancje czy stanowiska muszą być odpowiednio oznakowane. Należy je także odpowiednio przechowywać, aby obniżyć zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

Artykuł powstał przy współpracy sklepu internetowego z produktami BHP: www.specto.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *