Czym jest renta uzupełniająca?

Większość ludzi poszkodowanych w wyniku wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez innego kierowcę domaga się odszkodowania. Jest to procedura, którą przeprowadza każdy be względu na rodzaj poniesionej szkody i uszczerbek na zdrowiu.

Renta uzupełniająca

Jest to pewnego rodzaju rekompensata za wyrządzoną szkodę. Jednak nie każdy wie, że osoby poszkodowane w wyniku wypadku komunikacyjnego mogą ubiegać się również o inny rodzaj świadczeń, jakim jest np. renta uzupełniająca. Zgodnie z Kodeksem cywilny o taki rodzaj świadczenia może ubiegać się każdy, kto utracił zdolność do pracy częściowo lub całkowicie.

Tego rodzaju żądanie może być uzasadnione w trzech przypadkach. Po pierwsze w momencie, kiedy poszkodowany utracił częściowo lub całkowicie zdolność do podjęcia pracy zarobkowej i uzyskiwania dochodu z tytułu wykonywanej dotycz as pracy. Po drugie ze względu na wyrządzoną szkodę zwiększyły się potrzeby pokrzywdzonego, czyli koszty rehabilitacji i opieki zdrowotnej. Po trzecie zmniejszyły się widoki powodzenia pokrzywdzonego na przyszłość. Jeżeli zaszła któraś z tych okoliczności możemy niezwłocznie starać się o przyznanie nam renty uzupełniającej czy też inaczej mówiąc wyrównawczej. Każdy poszkodowany powinien wiedzieć również o tym, że odmowa przyznania tego rodzaju renty nie jest wcale końcem drogi do otrzymania takiego świadczenia. Jeżeli jednak nastąpi taka sytuacja warto skorzystać z porad fachowców kb-adwokaci.pl, którzy z pewnością doprowadza sprawę do końca.

Wówczas można dochodzić przyznania renty uzupełniającej przed sądem. W taki sposób możemy uzyskać większą kwotę świadczenia, ponieważ w wielu przypadkach obliczanie jej przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest zaniżone i nieadekwatne do poniesionej szkody. Wysokość renty uzupełniającej jest analogiczna do różnicy między wynagrodzeniem netto osiągniętym przed wypadkiem, a wysokością renty wypłaconej przez ZUS po wypadku. Bierze się wówczas pod uwagę to ile pokrzywdzona osoba mogłaby zarobić, gdyby w okresie objętym rentą była zupełnie sprawna i mogła pracować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *