Błędy w zarządzaniu nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami wymaga wiedzy związanej nie tylko z tą konkretną branżą, ale również z zakresu prawa, ekonomii oraz marketingu. Samodzielne opracowywanie, wdrażanie i kontrolowanie strategii dotyczącej utrzymania nieruchomości i podnoszenia jej wartości może się okazać nie lada wyzwaniem, dlatego łatwo tu o błędy. Jakie są najczęstsze nieprawidłowości związane z zarządzaniem nieruchomościami?

Nieodpowiednio dobrana strategia

Do najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu nieruchomościami należą te wynikające z wdrażania działań bez uwzględnienia indywidualnej specyfiki obiektu, charakteru danej inwestycji oraz potrzeb, oczekiwań i możliwości inwestora. Innego traktowania wymagają bowiem inwestycje krótkoterminowe, gdzie preferowana jest polityka bardziej agresywna względem kosztów, a inaczej podchodzi się do inwestycji długofalowych, gdzie istotny nacisk kładzie się na stabilizację przychodów oraz utrzymanie obiektu w dobrym stanie. Podobnie rzecz ma się w przypadku kategorii budynków. Inaczej bowiem zarządza się nieruchomościami komercyjnymi, takimi jak centra handlowe czy biurowce, a inaczej kamienicami. Istotne znaczenie ma również działanie w porozumieniu z inwestorami i właścicielami nieruchomości, a także najemcami. Zaniedbania w budowaniu oraz utrzymywaniu dobrych relacji z najemcami nie sprzyjają kreowaniu pozytywnego wizerunku danej nieruchomości.

Brak działania

Podstawowym celem każdego zarządcy powinno być podnoszenie wartości danej nieruchomości, co w praktyce oznacza podejmowanie szeroko zakrojonych działań, które z jednej strony mają na celu utrzymanie budynku w dobrym stanie, a z drugiej prowadzą do zwiększenia zysków z inwestycji. Poważnym błędem w zarządzaniu nieruchomościami jest zaniedbanie obiektu pod kątem jego stanu technicznego. Prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wymaga bowiem przeprowadzania regularnych prac konserwacyjnych oraz niezbędnych napraw, które pozwolą na utrzymanie budynku w dobrym stanie i zapewnią bezpieczeństwo jego użytkowania. Błędem w zarządzaniu nieruchomością jest również brak inwestycji, np. modernizacji obiektu, które mogłyby zwiększyć przychody z nieruchomości.

Niewystarczająca kontrola

Nawet dobrze dobrana strategia i właściwe działania inwestycyjne będą niewystarczające dla efektywnego zarządzania nieruchomościami, jeżeli zabraknie kontroli wewnętrznej. Wdrożona strategia marketingowa czy też plany budżetowe wymagają weryfikacji. W tym celu zarządcy powinni raportować swoje poczynania oraz przedstawiać protokoły z efektów wdrożonych działań. Istotne znaczenie ma również skrupulatność w prowadzeniu dokumentacji, np. archiwizacji umów. Błędy w tym zakresie mogą bowiem skutkować niepotrzebnymi wydatkami oraz negatywnie wpływać na relacje z inwestorami i najemcami. Dlatego tak ważne jest, aby współpracować z profesjonalnymi biurami nieruchomości, takimi jak NAI Estate Fellows i wybierać sprawdzonych zarządców nieruchomości posiadających wieloletnie doświadczenie na rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *