Każda osoba prowadząca działalność polegającą na sprzedaży towarów powinna posiadać w swojej firmie urządzenia