Nasze życie byłoby o wiele prostsze, gdyby instytucje finansowe i sądy stosowały zrozumiały język,